Статии от различни специалисти на тема японска хранителна добавка – имуномодулатор AHCC, екстракт от гъбата Шийтаке и нейното положително влияние върху имунната система на човека.

*Д-р Иван Вецев , гинеколог: Имуномодулаторите – важен компонент в комплексната профилактика и лечение на изменения на маточната шийка.

Имуномодулаторите са лечебни средства, които в терапевтични дози възстановяват функците на имунната система и осигуряват ефективна имунна защита. Те са подходяща терапия при лечението на първични и вторични имунодефицитни състояния, онкологични заболявания, автоимунни разстройства.
Най-проста и удобна класификация на имуномодулаторите е въз основа на техния произход. Според нея имуномодулаторите се разделят на три групи:

• Екзогенни- най-често се произвеждат от фитомодулатори (по- често с фунгиален произход) и от микроби.
• Ендогенни – имунорегулаторни пептиди и цитокини, както и техните рекомбинантни или синтетични аналози. Тук спадат препарати, получени след обработка на тимус и костен мозък, цитокини, интерферони, имуноглобулини.
• Синтетични- препарати, получени директо чрез химична синтеза.

Всяка една от избороените групи имуномодулатори има своето клинично значение. За съжаление употребата на една или друга група имуномодулатори в клиничната практика често е ограничено. Една от причините за това е трудната интерпретация на имунологичните разстройства и невъзможността за извършване на рутинни имунологични изследвания. Друга причина за ограничената употреба е избора на безопасен и ефективен имуномодулатор.

По- широката достъпност до имунологични изследвания и навлизането на нови високоефективни и безопасни фитомодулатори ще направят имуномодулаторите незаменим компонент в комплексното лечение на всяко заболяване.

Медикаментите от тази група имат способността да стимулират неспецифичните и специфични механизми на имунна защита. Многогодишните проучвания и клинични наблюдения са доказали ефективността на фитомодулаторите. Натрупаният опит показва, че :

• повишават фагоцитарния индекс;
• усилват производството на цитокини от макрофагите;
• активират неутрофилите и NK-клетките;
• увеличават броя и активността на Т и В лимфоцитите;
• повишават лигавични секреторни IgA
• намаляват тежестта и продължителността на заболяването, поради което се препоръчва като допълнително лечебно средство при инфекциите.

Един от най- добре проучените имуномодулатори е екстракта от гъбата Shiitake (AHCC)съдържащ само 0,2% бета-глюкан обогатен с алфа-глюкан и допълнително съдържание на алфа-1,4-глюкан получени в процеса на ензимна модификация. Благодарение на ниската си молекулна маса α-глюкана се усвоява много добре от клетките на имунната система, тъй като много по-лесно преминава през клетъчните мембрани и бързо се усвоявя и преработва от различните структури на клетката.

Едно от последните проучвания на имуномодулиращото действие на активните съставки извлечени от гъбата Shiitake(AHCC) доказват висока ефективност при жени инфектирани с HPV онкогенни типове. До настоящия момент това състояние се считаше за нелечимо и се разчиташе на организма да се справи с инфекцията. В клиничната практика са изпитвани множество лекарствени и нелекарствени вещества включително и такива с локално действие, които за съжаление не са давали добър резултат. Причината за това е особеност на HPV инфекцията. Вирусът инфектира и се размножава в епитела на цервикалния канал, без да преминава в кръвта на заразения и това води до слаб или липсващ имунен отговор при заразяване. Обичайно инфекцията се самоизчиства от цервикалния епител, но поради липса на траен имунитет последват следващи заразявания, стига се до персистираща инфекция и риск от развитие на РМШ. Следователно от изключителна важност е започване на лечение още при съмнение за инфекция с вируса.

Използвайки стандартзиран екстракт от гъбата Shiitake(AHCC) учени от тексаския университет са доказали ефективността на имуномодулатора при пациенти с доказана HPV инфекция.
Екстракта подтиска експресията на HPV още след първите 24 часа на прием. Проучването е проведено за 90 дневен период, като е установено, че ежедневния прем намалява с 15,9% риска от предракови и ракови изменения на маточната шийка.

Резулатите от клиничните проучвания доказват още :

• Увеличава броя на Т-клетките до 200% (Проучване на лекари от Yale School of Medicine проведено върху 30 здрави пациенти на възраст 50 и над 50 години прие¬мащи AHCC установява, че при наблюдаваните пациенти се увеличава количеството на CD4+ и CD8+ (Т-лимфоцитите) след 4 седмична терапия, това от своя страна води до увеличаване на gamma-interferon и TNF-a.)
• Увеличват броя на дендритни клетки- от жизнена важност при предизвикване на имунен отговор
• Активира NK-клетки, LAK-клетки и макрофаги
• Увеличава продукцията на цитокините: TNF-a, gamma-interferon, IL-2 и IL12
• Намалява производството на подтискащи имунната система цитокини като TGF-b
• Поддържа баланса Th1/Th2 (клетъчния и хуморален имунитет)
• Подпомага лигавичния имунитет

Всички изнесени факти ясно показват необходимостта от комплексен подход при лечение и профилактика на предраковите и раковите изменения на маточната шийка. Употребата на имуномодулатори като част от лечението ще даде възможност за намаляване на броя на инвазивните процедури, ще намали смъртността и ще повиши качеството на живот на тези пациенти.

Д-р Иван Вецев

Видео материали за AHCC

Вашите въпроси

Можете да задавате, използвайки формата "задайте въпрос за ансс". Д-р Петрова и екипът на фирма Шмидт ООД ще отговори на всеки от вас персонално. Въпросите и отговорите ще бъдат публикувани на тази секция, запазвайки вашата анонимност.

fff

Задайте въпрос за AHCC
    captcha