Статии от различни специалисти на тема японска хранителна добавка – имуномодулатор AHCC, екстракт от гъбата Шийтаке и нейното положително влияние върху имунната система на човека.

*Значително намаляване на простатно-специфичен антиген при терапия с активен хемицелулозен компонент ( AHCC) при метастатичен кастрационно резистентен рак на простатата – Джефри Търнър¹ и Узаир Чодхари²

Доклад за случай 215
Ракът на простата е най-често срещаният карцином при мъжете. Лечението на този тип рак зависи от стадия на заболяването, както и от състоянието на пациента. Представяме ви публикация, която показва значително намаляване на стойностите на серумния PSA по време на терапия с АНСС. Стойностите на PSA се използват като маркер за степента на напредване на заболяването.

(превод на статията)
   Значително намаляване на простатно-специфичен антиген при терапия с активен хемицелулозен компонент ( AHCC) при метастатичен кастрационно резистентен рак на простатата
Джефри Търнър¹ и Узаир Чодхари²

 

¹Отделение по хематология/Онкология, Катедра по медицина, Медицински университет на Южна Каролина, Чарлстън и Хематология и Онкология в Лоукънтри, Южна Каролина, САЩ

²Узаир Б. Чодхари, дм, Хематология и Онкология в Лоукънтри, Южна Каролина 29464, САЩ

Кастрационно резистентният рак на простатата (КРРП) е тежко заболяване с ограничени възможности за лечение. Хранителните добавки представляват неконвенционално лечение за най-различни заболявания. Активният хемицелулозен компонент (AHCC) е японска добавка, открита чрез хибридизиране на няколко гъби, които се използват в традиционното лечение за поддържане на „висок имунитет”. Докладваме случай на 66-годишен мъж с КРРП с значителна серологична реакция на АHCC. Данните от този случай показват, че АHCC може да има потенциално действие срещу КРРП.

Противоракови лекарства 20:215-216 © Уолтърс Клуер Хелт / Липинкот Уилямс енд Уилкинс.
                                                                                                Въведение
Средната преживяемост на пациенти с кастрационно резистентен рак на простатата (КРРП) е около 18 месеца. След неуспех на хормоналната терапия, лечението се поддържа основно от вторични хормонални препарати, кетоконазол и химиотерапия на база таксотер. Употребата на неконвенционални хранителни добавки при много злокачествени заболявания нараства през последните няколко години. Докладваме нашия опит с активен хемицелулозен компонент (АHCC) – екстракт от гъбни мицели, при пациент с КРРП.

Материал и методи
Касае се за 66-годишен мъж, европеиден тип, който се представя първоначално през юли 2006 г. с двумесечна история на болка в левия хълбок и загуба на 12 фунта от теглото. ЯМР на лумбалния отдел на гръбначния стълб показа остеобластни метастази заедно с вертебрални фрактури на множество нива, суспектни за метастатично увреждане. Впоследствие е приет в болница, като първоначалната стойност на простатно-специфичния антиген (PSA) е по-голям от 2000 ng/ml. При извършеното ректално туширане се установява твърда мултинодуларна простата. След трансректална биопсия под ехографски контрол се установи простатен аденокарцином от висока степен Глийсън 4 + 5 = 9. Той е подложен на пълна андрогенна блокада с леупролид и бикалутамид. Подложен е и на палиативно лъчелечение на лумбалния отдел на гръбначния стълб. При изписването му от болницата неговият PSA е спаднал до 993 ng/ml. Последващите нива на PSA продължават да спадат до ноември 2007 г., когато е 2.57 ng/ml (фиг. 1). През януари 2007 г. му се влива еднократно самариум-153 поради постоянна болка в костите.

За съжаление, от февруари 2007 г. неговият PSА започва да се покачва. До април 2007 г. неговият PSА се повиши до 29.3 ng/ml. Тогава е спряна терапията с Казодекс с цел оценка на реакцията на отнемането на андрогена; но следващите стойности на PSА продължават да се покачват до ниво от 69.3 ng/ml през юни 2007 г. При пациента са обсъдени няколко варианта за терапевтично лечение; в това време той започна да си прилага сам гъбната добавка АHCC на ImmPower. До края на юни 2007 г. неговият PSА спада на 3.35 ng/ml (намаление от 95%). При по-нататъшното проследяване се установи, че неговият PSА е достигнал най-ниската си стойност от 1.5 ng/ml през август 2007 г. Последното ниво на PSА през ноември 2007 г. остава ниско – 2.57 ng/ml. Повторната образна диагностика непоказа задълбочаване на костното заболяване и към момента той продължава да използва добавката АHCC. Той е добре симптоматично, с подобрено общо състояние и облекчената болкова симптоматика.

                                                                                Обсъждане
Ракът на простатата е шестият най-често срещан вид рак в света, но е най-разпространеното некожно злокачествено заболяване в Съединените щати, представляващо приблизително 29% от всички ракови заболявания, диагностицирани при мъжете всяка година. В Съединените щати годишно се диагностицират приблизително 218 890 случая, като през 2007 г. се очаква да има 27 050 смъртни случая.

Използването на неконвенционални хранителни добавки при злокачествени заболявания бележи ръст през последните няколко години. Според един обзор на нетрадиционната алтернативна медицина по света, средното разпространение на нетрадиционната медицина е 31% [1]. Медикаменти включващи растителни и гъбни екстракти, се използват в лечението на рак на простатата от няколко години. АHCC е компонент, състоящ се от гъбни мицели, екстракт, восък от канделила, циклодекстрин и микрокристалинна целулоза

Установява се, че АHCC повлиява рака на простатата, на яйчниците и множествения миелом [2].

Съгласно представените подробности по нашия случай, докладваме случай с 66-годишен мъж, европеиден тип, с високорисков КРРП, който за по-малко от 6 месеца е подложен на пълна андрогенна блокада.

Впоследствие отнемането на андрогена не показва благотворно въздействие, предвид покачването на PSA в крайна сметка започната от пациента терапия с АHCC доведе до значително намаляване на PSА в рамките на 1 месец и продължава да контролира неговото заболяване и днес – повече от 6 месеца след първия прием на добавката АHCC.

Въпреки че точният механизъм, с който АHCC повишава активността на „естествените убийци” (NK), все още е предмет на изследване, изглежда, че АHCC действа чрез стимулиране на NK-клетките и чрез директно противораково действие.

Съществува хипотезата, че АHCC активира NK-клетките, като увеличава двукратно възможността им за свързване с туморните клетки и като увеличава естествената грануларност на клетката. Освен това предполагаме, че β-1,4-глюканите се разпознават от лектините тип С, като лектин-1 върху NK-клетките, и по този начин повишават естествения имунитет. Лектините тип С са изразени и върху други типове клетки, включително макрофаги, дендритни клетки и γδ-Т клетки, които може допълнително да повлияят NK-клетките и естествената имунна реакция чрез производството на цитокини. По-ранни доклади предполагат, че АHCC влияе на производството на най-различни цитокити [3], включително повишено производство на IL-12 (NK стимулиращ фактор) от макрофаги [4] и производство на IFN-γ чрез антиген-специфични CD8 + T клетки [5].

В проучването на Гьонум и др. [6] изглежда са анализирани две туморни клетъчни линии – К562 (клетъчна линия на еритролевкемия) и Раджи (Бъркит-клетъчен лимфом) с човешки произход. Резултатите показват, че АHCC инхибира растежа на туморната клетка по дозозависим начин. И двете туморни клетъчни линии са чувствителни към токсичността на АХЦК, но Раджи клетките са по-чувствителни от К562. АHCC в концентрация от 1 mg/ml причинява намаление съответно от 21 и 43% в растежа на К562 и Раджи.

В заключение, въз основа на ограничените изследвания към днешна дата, може да се предполага, че АHCC може да играе роля при лечението на пациентите с рак на простатата, особено при тези, провели неуспешна хормонална терапия. Необходимо е да се проведат по-големи проучвания за анализ на влиянието на тази нова терапия върху пациентите с рак на простатата.

Източници
1. Ернст, Е., Касилет, БР. Широкото разпространение на нетрадиционната/
алтернативна медицина при рака: систематичен обзор. Рак 1998; 83:777-782
2. Гьонум, М., Уимбли, М., Салем, Ф., МакКлейн, А., Атала, Н., Гил, Г. Имуномодулаторен и противораков ефект на активния хемицелулозен компонент (АHCC). Международно списание за имунотерапия 1995; 11:23-28.
3. Авил, Х., Беле, Т., Ванс, М., Сун, Б., Зоненфелд, Г. Активният хексозо-корелиран компонент подобрява имунната функция на мишките в модела на провисване на заден крайник при условия на космически полет. Списание за приложна физиология 2004; 97:1437-1444.
4. Ягита, А., Мацузаки, С., Вакасуги, С., Сукегава, Й. Производство на Н-2 хаплотип-зависим серум IL-12 в мишки тумороносители, лекувани с различни мицелни екстракти. Ин Виво 2002; 16:49-54.
5. Гао, Й., Джан, Д., Сун, Б., Фуджи, Х., Косуна, К., Йин, З. Активният хексозо-корелиран компонент подобрява наблюдението на тумора чрез регулиране на естествените и адпативните имунни реакции. Ракова имунология, имунотерапия 2005; 55:1258-1266.
6. Гьонум, М. NK-имуномодулация от активен хемицелулозен компонент АHCC при 17 ракови пациенти. Резюме от 2-та среща на Обществото на естествения имунитет, Таормина, Италия. 25-28 май 1994.

 

Видео материали за AHCC

Вашите въпроси

Можете да задавате, използвайки формата "задайте въпрос за ансс". Д-р Петрова и екипът на фирма Шмидт ООД ще отговори на всеки от вас персонално. Въпросите и отговорите ще бъдат публикувани на тази секция, запазвайки вашата анонимност.

fff

Задайте въпрос за AHCC
    captcha