Статии от различни специалисти на тема японска хранителна добавка – имуномодулатор AHCC, екстракт от гъбата Шийтаке и нейното положително влияние върху имунната система на човека.

*Бари Риц – вицепрезидент по научните въпроси на компанията Atrium Innovations и изследовател в областта на нутриционната имунология.

Barry W. Ritz, Active Hexose Correlated Compaund (AHCC) and immune outcomes in Humans: A review. Natural Medicine Journal 2011; 3 (1): 3-7
(Бари Риц, АНСС и имунните резултати при хора: Обзор.)
Бари Риц е вицепрезидент по научните въпроси на компанията Atrium Innovations и е изследовател в областта на нутриционната имунология.

АНСС е ферментирал екстракт от гъби, който се използва за имунна подкрепа. Този преглед представя проучванията на безопасността и ефикасността на АНСС представени в редица научни изследвания при болни с онкологични заболявания, както и при здрави хора.
Използването на продукти от гъби за подкрепа на имунната система има дълга история. АНСС е ензимно ферметиран екстракт от гъбата Basidiomycetes shiitake, който се разпространява като хранителна добавка. Продукта съдържа смес от полизахариди, аминокиселини, липиди и минерали. Преобладават олигозахаридите (около 74%), от които близо 20% са частично ацетилирани алфа-1,4-глюкани. Добавянето на АНСС към хранителната диета има доказано позитивен ефект върху имунната функция на хората, включително намаляване на туморни формирования, повишаване на резистентността към вирусни и бактериални инфекции, повишаване на активността на природните убийци на болни клетки (NK), повишаване функцията на дендридните клетки, повишаване пролиферацията на Т-клетките, включително коригиране на дейността на Т-клетките, подобряване дейността на цитокините, повишаване отделянето на азотен оксид от перитонеалните клетки, антиоксидантно и противовъзпалително действие. Ефикасността и безопасността на АНСС са доказани в редица проучвания, резултатите от които са представени в Таблица 1.

Таблица 1. Резюме на резултатите от клинични проучвания на въздействието на АНСС върху имунитета при хора с онкологични заболявания и при здрави индивиди.
Вид на проучването Субекти № Доза на АНСС и продължителност Резултати Източник
Индивиди с онкологични заболявания
Проследяване в реални условия, АНСС спрямо нелечение Пациенти с рак на черния дроб,
34-72 годишни 44случая  6 грама дневно
12 месеца – подобрена прогноза на заболяването;
– леко подобрение на качеството на живот;
– повишение на албумина (след 1 месец)
– нарастване % на лимфоцитите (след 2 месеца)
– намаление нарастването на АЛАТ и АСАТ 3
Проследяване в реални условия, АНСС спрямо нормална група Потвърден хепатоцелуларен карцином, опериран, 57-70 год. 269 случая   3 грама дневно
9 годишно проследяване
(1992-2011)
– подобрена прогноза;
– по-дълъг период без рецидиви;
– подобрена чернодробна фунция (серумни АЛАТ, АСАТ, холинестераза, ГГТ) 4
Доклад на случай Смесена онкология 3  случая 3- 6 грама на ден
2 седмици – нарастване на активността на NK клетките 5
Отворено проучване Смесена онкология 17 случая  3 грама на ден
2-6 седмици – нарастване на активността на NK клетките
– без промяна на NK клетките в кръвта 6
Отворено проучване Солидни тумори 38 случая  6 месеца – нарастване на активността на NK клетките
– нарастване продукцията на интерферон и РНА стимулация в сравнение с началото
– близък до нормалния контрол 1
Отворено проучване Смесени случаи , 11 случая  3 грама на ден – нарастване на активността на NK клетките (след 2 седмици)
– инвитро подтискане на растежа на туморите 7
Отворено проучване Смесени случаи след химиотерапия 12  случая 3 -6 грама на ден

7 години проследяване (1995-2002) – нарастване на активността на NK клетките
– поддържане броя на WBC клетките и хематокрита по време на химиотерапията 8
Проучване в реални условия, не
Контролирано Рак на стомаха, след операция, 28-82 год. 132  случая 3-6 грама на ден

7 години проследяване (1995-2002) – Подобрена 5 годишна прогноза в сравнение с другите грижи (ІА и ІІІА стадий) 9
Проучване в реални условия, на
Контролирано Рак на дебелото черво, пост оперативен 28-82 годишни 113 случая  3-6 грама на ден

7 години проследяване (1995-2002) – Подобрена 5 годишна прогноза в сравнение с другите грижи (ІА и ІІІА стадий) 9
Ретроспективно не
Контролирано Рак на гърдата, пост оперативен 47  случая 6 години проследяване (1996-2002) – Подобрена прогноза в стадий ІV спрямо средната на национално ниво 4
Проучване в реални условия, не
Контролирано Рак на гърдата 47  случая 6 години проследяване (1996-2002) – Подобрена прогноза на пациентите в стадий ІV спрямо средно националното ниво 13
Здрави индивиди
Двойно слепи, плацебо контролирани Здрави доброволци 60 годишни 21 случая 3 грама на ден

4 седмици – Повишаване на броя на DC и функциите (смесена реакция на лимфоцити)
– Няма ефект върху РНА-стимулацията на Т-клетките и дейността на NK- клетките, или продукцията на цитокини 2
Отворено проучване на безопасността Здрави доброволци 18-61 годишни 26 случая  9 грама на ден
14 дни – Няма промени в лабораторните изследвания
– Четири души съобщават за леки, преходни реакции (главоболие, крампи, лека диария и умора) 10
Отворено проучване Здрави възрастни доброволци 30 случая  60 дни

Променени CD4+ и CD8+ проценти на Т клетките и продукцията на цитокини след стимулиране на РНА на РМВС 11
Подбрани на случаен принцип, контролирани Здрави доброволци 29 3 грама на ден
приложени с ваксина против грип за 2 седмици след ваксинацията – Повишен % на Т клетките, CD4+ и CD8+, NK клетките след стимулация 12
Независимо от сложната медицинска терминология посочените проучвания показват редица интересни свойства на АНСС.

– АНСС подобрява прогнозата и качеството на живот на болни с различни видове онкологични заболявания;
– АНСС предизвиква позитивни промени в производството на цитокини и лимфоцити;
– АНСС се прилага при провеждане на химиотерапия, радиотерапия и след хирургични интервенции и се прилага едновременно с провеждането им;
– Най-често АНСС е проучван при карцином на черния дроб;
– АНСС е безопасен при прилагане с повечето химиотерапевтици;
– При здрави индивиди АНСС стимулира имунната система, което е логично и очаквано;
– Необходими са проучвания за механизма на взаимодействие на АНСС с имунната система;

В заключение представените проучвания ясно показват, че АНСС е съединение, което повлиява имунната система, с траен ефект върху дейността на NK-клетките, стимулирана от присъствие на активни тумори или вирусна инфекция.

 

Видео материали за AHCC

Вашите въпроси

Можете да задавате, използвайки формата "задайте въпрос за ансс". Д-р Петрова и екипът на фирма Шмидт ООД ще отговори на всеки от вас персонално. Въпросите и отговорите ще бъдат публикувани на тази секция, запазвайки вашата анонимност.

fff

Задайте въпрос за AHCC
    captcha