Рак е общото название на над 200 вида онкологични заболявания. Те се различават по злокачественост, начина на протичане и лечението си.

Как се появяват туморите при повечето онкоболни?

Туморните клетки се образуват от клетки, които мутират(променят се) в резултат на различни причини и стават независими от механизмите, регулиращи клетъчния растеж( започват да се делят неконтролируемо) .

Различните типове здрави клетки в организма се делят само когато е необходимо, с цел да могат да изпълняват функциите си в съответните тъкани и органи. Част от тях се специализират за изпълнение на определена функция в организма и при тях деленето спира.  Деленето клетките е нормален физиологичен процес. Обикновено равновесието на  клетъчното делене и клетъчната смърт  се извършва в строго регламентиран начин за да се запази цялостта на всички тъкани и органи. Деленето на раковите(мутиралите) клетки обаче не спира , а напротив продължава без контрол в резултат се получава група от такива клетки, която се нарича туморна маса(първично туморно огнище). Имунната система има за задача да разпознава клетките, които са повредени и да ги унищожава. Раковите клетки се изплъзват от този контрол. Причини за това могат да бъдат отслабване на имунните механизми за контрол, генетична предразположеност, излагането на вредни външни фактори(канцерогени), които увреждат имунитета и др.

След известно време злокачествените клетки, започват да преминават в съседни органи, а по-късно по кръвен и лимфен път достигат и по далечни органи. Този процес се нарича метастазиране, а образуваните нови туморни огнища – метастази.

Злокачествените тумори не само, че пречат на правилното функциониране на дадения орган, но и консумират хранителни вещества и енергия за тяхното размножаване, което води до отславане на нормалната функция на организма и на имунната система.

В съвременната медицина лечението на туморните заболявания е хирургично(с цел отстраняване на тумора), а при злокачествените и с химиотерапия и лъчетерапия. Химиотерапията и лъчетерапията имат за цел да възпрепятстват размножаването на раковите клетки, като увредят сериозно съответните клетки и доведат до унищожаването им. За съжаление те често увреждат и здравите клетки на организма. Те често нарушават производството на червените и бели кръвни клетки, подтискайки костния мозък, увреждат  имунната система, черния дроб и бъбреците. Освен това имат и неприятни странични ефекти:  като отмаляване,  гадене, повръщане, косопад, отслабване и др.

От изложеното до тук се налага извода, че:

При лечението на различните видове ракови заболявания с традиционните медицински средства се появява  необходимостта  и от вещества, които подпомагат  работата на имунната система, спомагат за подобряване на общото състояние на организма и съдействат за намаляване на нежеланите странични ефекти от химиотерапията и лъчетерапията.

Една от основните цели при лечението на пациенти с различни онкологични заболявания е увеличаване на тяхната преживяемост. При лечението на тези пациенти освен конвенционалната терапия – оперативно лечение, химиотерапия, лъчетерапия се използват и редица съпътстващи средства, които да подпомогнат общото състояние, да намалят страничните ефекти, да подпомогнат жизненият тонус, да намалят риска от инфекции, да подобрят апетита и др. Целта на терапията е да  спомогне за увеличаване преживяемостта и да подпомогне качеството на живот на пациента. АНСС намира приложение при пациенти с онкологични заболявания с цел подпомагане качеството на живот.

Проучванията на влиянието на AHCC върху имунната система сочат, че:

  • Увеличава броя на Т-клетките до 200% (Проучване на лекари от Yale School of Medicine проведено върху 30 здрави пациенти на възраст 50 и над 50 години приемащи AHCC установява, че при пациентите се увеличава количеството на CD4+ и CD8+ (Т-лимфоцитите) след 4 седмична терапия, това от своя страна води до увеличаване на gamma-interferon и TNF-a.)
  • Активира имунните клетки, който „защитават” организма: NK-клетки, LAK-клетки и макрофаги
  • Увеличава продукцията на цитокините: TNF-a, gamma-interferon, IL-2 и IL12
  • Намалява производството на подтискащи имунната система цитокини като TGF-b
  • Поддържа баланса Th1/Th2 (клетъчния и хуморален имунитет)

Благодарение на тези ефектите върху имунната система множество проучвания показват, че AHCC  може да се използва успоредно с конвенционалната терапия с цел подобряване състоянието на пациента.