Едно проучване на учени от Тексаския университет в Хюстън разглежда приложението на AHCC като потенциално природно средство за подпомагане на борбата с  HPV (човешки папиломен вирус ) . В проучването се разглежда ефекта върху реакцията на имунната система при наличието на два конкретни щама на вируса . Изследователите правят заключението , че дневната доза на AHCC успешно ликвидира експресията на тези щамове при опити с мишки и може да има подпомагаща роля в предотвратяването на HPV – свързан с появата на ракови образувания .
Защо това е толкова важно?

                                                                                            Факти за HPV :

• HPV е най-честата полово предавана инфекция ( ППИ ) и тя е толкова често, че почти всички сексуално активни мъже и жени получават най-малко един тип HPV в някакъв момент от живота си .
• Центровете за контрол и превенция на заболяванията ( CDC) изчисляват, че 79 милиона американци са заразени с HPV и ,че около 14 милиона души са новоинфектираните всяка година.
• Освен това, два от най- често срещаните видове рак на шийката на матката в световен мащаб- плоскоклетъчен карцином и аденокарцином са причинени от HPV .

 

Защо AHCC може да се определи като потенциално средство за положително влияние и подпомагане на   лечението на  хора с HPV заболяване:
Понастоящем над 100 щамове на HPV вируса са били идентифицирани. Въпреки това , само около 40 % от тези щамове се считат за такива с “ висок риск „. Именно това са тези високо рискови щамове, които могат да предизвикат нискостепенни клетъчни нарушения на шийката на матката , с наличие на цервикални клетки с висока степен на аномалии, които са прекурсори на рак , и аногенитални ракови образувания .
В рамките на тези 40% щамове с “ висок риск “ два са конкретните щамове -HPV -16 и HPV -18- на сметката на които са около 70% от случаите на цервикален рак. Точно тези два са били тествани в проучването, което е показало , че AHCC може потенциално да влияе благоприятно при провеждане на  лечение при наличие на HPV щамове. Въпреки това, ще трябва да се проведат допълнителни изследвания, за да се получи потвърждение за това.
Освен това, проучванията са показали, че при наличието на HPV 16/18 се открива по-голяма склонност на организма да развие раково заболяване ако има отслабена или увредена имунна система .
При приложението на AHCC е доказано, че естествено се стимулира имунната система чрез увеличаване на броя на няколко видове бели кръвни клетки (включително естествените клетки убийци , макрофаги , дендритни клетки и Т-клетки) .
Проучване ,методи и резултати:
Проучването разглежда два различни възможни методи за използване на AHCC като алтернативно лечение на HPV спрямо контролна група ( животни, които не са получавали AHCC ) .
При първият метод се участва ин витро с единична доза от AHCC за 72 часа инкубационен период . AHCC успешно потиска HPV експресията в първите 24 часа, но след 48-я час тя се възстановява .
При вторият метод се участва непрекъснато с ин витро експозиция с дневни терапии за 90 дни. В този случай експозицията на HPV е ликвидирана, без откриване на HPV израз дори и след 30 дни без лечение.
Освен това ежедневното лечение с AHCC е свързано с намаляване на 15,9% в HPV 16/18 положителен (SiHa) туморен растеж в сравнение с нетретираните контроли.
Ще бъдат необходими допълнителни проучвания, за да се тества AHCC като ефективно лечение за HPV.В момента е в ход потвърдително пилотно проучване при HPV положителни жени пациентки .

Текущо лечение за HPV
В момента на сайта си Центъра за контрол и превенция на заболяванията (Centers for Disease Control and Prevention ) заявява, че няма съществуващо лечение за самия вирус HPV. Вместо това, съществуват процедури за отделните здравни проблеми ,които HPV може да причини.
Сред най-често срещаните усложнения , причинени от различни щамове на HPV са:
• генитални брадавици
• рака на маточната шийка
• Други HPV-свързани тумори
• Периодична Дихателна Папиломатоза( RRP) , въпреки , чеRRP е изключително рядко заболяване .
Гениталните брадавици могат да бъдат отстранени с лечение , прилагано от даден лекар или самостоятелно от самия пациент.Никой от двата начина не се е оказал по-добра алтернатива от другия.. В действителност, някои хора избират да не лекуват брадавиците изобщо . Ако не се лекуват гениталните брадавици могат да изчезнат , да останат същите или да станат по-големи . Трябва да се отбележи , че щамовете на HPV , свързани с генитални брадавици се считат за “ нисък риск „.
Ракът на маточната шийка и други HPV – свързани ракови заболявания , както и при повечето видове рак , са най- лечими когато се диагностицират и лекуват в ранна фаза. Ракът на маточната шийка най-често се идентифицира чрез абнормна цитонамазка .
Периодична дихателна папиломатоза ( RRP ) е заболяване, при което тумори растат в дихателните пътища , водещи от носа и устата в белите дробове . Това обикновено се счита за сравнително рядко заболяване и може да бъде лекувано с медикаменти или оперативно . Втвърдени RRP обаче, понякога може да изискват много продължително лечение или поредица от операции за период от година .
Всичко това прави резултатите от проучването още по-значими. Ако допълнителното клинично проучване потвърди съществуващите резултатите ,то AHCC опцията може да бъде лечение, което успешно премахва експресията на HPV 16/18 .Това ще позволи тези допълнителни проблеми – до и включително рак на маточната шийка и други ракови заболявания, свързани с HPV – да бъдат предотвратени .
Моля, имайте предвид , че препарата AHCC не е предназначен да замени HPV ваксината. Най-добрият подход за превенция на рака и предотвратяване на HPV инфекцията е да се прилагат всички методи заедно, а те са в момента подходяща ваксинация и образование за превенция на експозицията. ”
Превод : ЕКИП на imunoterapia-ahcc
http://info.ahccresearch.com/blog/bid/227442/AHCC-Natural-Treatment-for-HPV   оригинал на превода
http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/cgi/content/meeting_abstract/4/10_MeetingAbstracts/B79 научна публикация на Тексаския университет