Имунната система защитава организма от проникнали в него от външната среда чужди частици-бактерии, вируси, токсини и клетки, които се наричат антигени. Тя има за задача да унищожава и всички собствени клетки на организма, които са променени или увредени-например туморни(ракови), клетки заразени с вируси и др.

Според различни научни проучвания , съществуват два вида имунитет-вроден и придобит.

Човек се ражда с вроден имунитет, който не е специфичен срещу определени антигени(напр.в слюнката съдържа вещества, които унищожават бактерии, попаднали в устната кухина, кожата защитава организма от попаднали върху нея микроорганизми).

Придобитият имунитет се получава след раждането. Когато един патоген ни заразява имунната система се активира. Започва имунен отговор по време на който в организма се образуват антитела. Благодарение на тях организмът успява да се справи с „нашественика“.

След като веднъж обезвреди и унищожи конкретния патоген , имунната система изгражда имунна памет и при повторно навлизане на  такъв патоген имунната реакция е светкавична и обезвреждането на „нашественика“ е много бързо. Придобития имунитет се осъществява благодарение на две основни групи бели кръвни клетки: B-лимфоцити и Т-лимфоцитите. Комуникацията между тях се осъществява и благодарение на специфични химични съединения, наречени цитокини. Съществуват два типа имунен отговор: клетъчно-медииран(осъществява се основно от Т-лимфоцитите) и хуморален(осъществяван от В-лимфоцитите). При клетъчно-медиирания имунитет, специфичен вид Т-лимфоцити поглъщат конкретния антиген и го унищожават. При хумоалния имунитет с навлизането на конкретен антиген в организма започва реакция, която предизвиква образуването на антитела от В-лимфоцитите, които го унищожават. Червеният костен мозък и тимусната жлеза са централните(т.н.лимфоидни) органи, от които произхождат В-лимфоцитите и Т-лимфоцитите. Второстепенни лимфоидни органи са: далака, черния дроб, сливиците и лимфните възли.

Имунната система при здрав човек поддържа динамично равновесие в самата себе си. Благодарение на уникалния си механизъм за контрол и сигнализация, тя подтиска и регулира имунния отговор до оптимално за всеки организъм ниво. Има случаи обаче, когато имунната система може погрешно да разпознае собствени, здрави клетки на организма като чужди и да започне да ги унищожава. Това се случва при така наречените автоимунни заболявания.  Понякога имунната система е свръхактивна и реагира много бурно при среща с определени вещества-развива се алергична реакция.

Все по-голямо внимание в наши дни се отделя на нарушенията в имунната система. Знае се, че редица болести като: рак, диабет, автоимунни заболявания, спин, податливостта на чести инфекции и др. се дължат на проблеми с имунитета. Възможността да се повлияе върху имунната система, различните видове имунни клетки, имунния отговор и сигнализиращите вещества дава възможност тези заболявания да бъдат лекувани и да се предпазим от тях.

Как АНСС повлиява различните отдели на имунната система и помага в борбата с рака, диабета, вирусните инфекции и др.?

 

АНСС увеличава броя на Т-лимфоцитите

Т-лимфоцити са вид бели кръвни клетки, които изпълняват различни функции в имунната система. Съществуват няколко типа Т-лимфоцити:

 • Т-хелпери- те не унищожават чужди частици или туморни клетки, а подпомагат работа на Т-клетките и В-клетките в имунологичния процес
 • Т-супресори-подтискат клетките на имунната система да атакуват здрави собствени структури на организма
 • Т-килъри(убийци)-унищожават вирусно инфектирани или неопластично трансформирани(ракови) клетки

АНСС активира имунните клетки, които“защитават“организма като-NK-клетки, макрофаги, LAK-клетки

 • В-лимфоцити- имат основна роля в хуморалния имунитет.Те са специализирани да произвеждат антитела срещу специфични антигени
 • Дендритни клетки(DCs)-преработват чуждите антигени  и ги представят на Т-и В-лимфоцитите
 • Макрофаги-бели кръвни клетки, които фагоцитират(поглъщат) абнормни клетки или чужди частици и ги унищожават
 • NK-клетките- играят основна роля в защитата на организма от неопластично трансформирани(туморни) клетки и клетки заразени с вируси. NK -клетките разграничават нормалните от туморните и вирусно заразените клетки като разпознават промяната в специфична повърхностна молекула(МНС). NK-клетките се активират от цитокини, наричани интерферони. Активираните   NK-клетките освобождават цитотоксични гранули, които унищожават клетката мишена. Наричат се естествени убийци, защото веднъж активирани не се нуждаят от допълнителна стимулация и унищожават всяка клетка, която не им представи правилна МСН.
 • Лимфокин активирани клетки убийци(LAK)-вид бели кръвни клетки, които се активират, за да разрушат туморните клетки.
 • Неутрофилите са най-общ тип бели кръвни клетки, които подпомагат първоначалния имунен отговор.

Особено важно значение за имунната система имат два вида гликопротеини-специфични молекули, които са разположени на повърхността на Т- клетките:

 • CD4-намират се на повърхността на Т-хелперите, макрофагите и дендритните клетки, които инициират имунния отговор срещу чужди за организма агенти-като бактерии и вируси.
 • CD8-намират се на повърхността на Т-убийците, NK-клетките и дендритните клетки, които унищожават заразените клетки.
 • CD4/ CD8-лекарите могат да използват това съотношение за да разберат състоянието на имунната система и да подпомогне да се разпознае риска от усложнения

АНСС допринася за поддържане на съотношението CD4/CD8-лимфоцитите

Връзката между различните видове клетки се осъществява от химически вещества, наречени цитокини.

АНСС спомага за увеличаване продукцията на цитокини!

Съществуват няколко вида цитокини:

 • Интерферон-предпазва клетките от вируси, унищожава туморните клетки и стимулира NK-клетките и макрофагите
 • Интерлевкин-2 стимулира растежа и активността на T-клетките
 • Интерлевкин 12-стимулира NK-клетките и клетъчния имунитет
 • Трансформиращ растежен фактор-β(TGF-b)-протеин,който контролира клетъчната пролиферация и диференциация и други клетъчни функции. Той има важна роля в имунитета и туморообразуването, защото когато раковите клетки започнат да се делят, те увеличават производството на (TGF-b).
 • Тумор некрозис фактор(TNF)-цитокин, който участва в процеса на възпаление и е способен да унищожи туморни клетки