Публикуваната тук информация съдържа условията за използване на уебсайта www.imunoterapia-ahcc.com Всяко използване на този уебсайт се счита за изразено съгласие от потребителя за приемането на настоящите условия.
Настоящите Общи условия („ОУ”) имат силата на правно споразумение, което регулира отношенията между потребителите, които посещават и използват уебсайта и ШМИДТ ООД с адрес на управление гр. София , ул. Христо Ковачев 4 , тел. 02 943 94 45 , ЕИК 831357684 , email : office@shmidt.bg , във връзка с използване на предоставеното съдържание намиращо се на адрес www.imunoterapia-ahcc.com ( Уебсайт”).
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ САМО И ЕДИНСТВЕНО С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ И НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА ЗАМЕСТИ ПРОФЕСИОНАЛЕН МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ, ДИАГНОЗА ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ТЪРСИ СЪВЕТ ОТ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ИЛИ ДРУГ КВАЛИФИЦИРАН МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ЗДРАВОСЛОВНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ ИЛИ ТОВА НА НЕГОВИТЕ БЛИЗКИ, ПОЗНАТИ И ПРИЯТЕЛИ. .
В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на потребителя.
Отговорност
ШМИДТ ООД не носи отговорност и не дава каквито и да е гаранции за публикуваната в този уебсайт информация, включително не само за точността, пълнотата и приложимостта на тази информация, а за каквато и да е друга цел. ШМИДТ ООД не носи каквато и да е отговорност за претърпени от потребителя щети във връзка с достъпа до уебсайта и/или използването на публикуваната в него информация. .

Ограничения
Забрането е изпращането на търговски съобщения за рекламиране на продукти, услуги и други на електронните адреси, публикувани в настоящия уебсайт.
Всякакви действия срещу функционалността и съдържанието на сайта, ще се считат за незаконосъобразни.
© 2015 ШМИДТ ООД Всички права запазени.